Předávaný COMMAND - PODMENU
 
Connectionstring=
Commandline=